1/2 FIP X 1/2 COMP 90 STOP CHROME 2V08

1/2 FIP X 1/2 COMP 90 STOP CHROME  2V08
Item# V4002
$9.89